Pel 2018, post 21d. . .sóc optimista!!

Els darrers mesos han estat convulsos, i crec que estarem d’acord que aquesta convulsió no ha estat només a l’òrbita política sinó que en l’economia i en la societat s’ha percebut en primera persona. En posts anteriors ja em referia a l’ interès per la confrontació social per a ús partidista-polític i per l’arribada d’una […]

Read More

Brexit, política i classe mitjana

  Sobta veure la intensitat amb què el Brexit es va viure a Europa, especialment en mitjans de comunicació, i com ho ha viscut la gent a Londres. Poca repercussió percebuda apart de la manifestació, per cert ben diferent era la imatge de la tv i la premsa de la imatge sobre el terreny…la primera […]

Read More

Brexit. Confusió entre l’objectiu i el mitjà.

Fa pocs dies hem vist com un fet que semblava que no passaria mai, s’acaba de produir: un Estat vol abandonar el “somni europeu” voluntàriament. Més que un Estat, més que el poder estatal, la seva ciutadania. Després de la intensa campanya, tant des de Londres com des de Brussel.les, a favor  REMAIN, s’ha constatat […]

Read More

La direcció de l’estratègia.

Estratègia és un terme cada cop més present en la gestió pública i en la gestió privada. Planificar, analitzar, definir, coordinar…han esdevingut termes cada cops més emprats en l’entorn de la gestió de projectes i en el desenvolupament de les línies mestres de les institucions, de les empreses i dels territoris. Definir una estratègia que […]

Read More

creixement: inversió o hipoteca de futur?

L’estratègia és l’element clau per a definir el futur d’un territori i el paper dels seus actors, tant institucionals com empresarials. El creixement intel.ligent, en la “post cultura del totxo” és bàsic per a no hipotecar el futur que volem pel nostre país. Impulsar la innovació però especialment l’ economia derivada dels valors del territori […]

Read More

L’estratègia, la peça clau. l’anàlisi del territori. Part 2

Els propers mesos, els propers anys o fins i tot les properes dècades, requeriran de decisions que es prendran avui. Les decisions que s’adopten, tenen conseqüències futures, i per aquest fet, en un moment on la situació econòmica fa molt difícil poder diversificar alternatives i el cost d’oportunitat, almenys en l’entorn públic, és molt més […]

Read More

Al dia!