#innovació: món urbà i món rural. Part 1

L’efecte o acció d’innovar, aquesta és la definició que l’Institut d’Estudis Catalans fa del terme “innovació”. Introduir quelcom nou és bàsic per donar resposta a les necessitats creixents de la nostra societat, tant des de l’empresa com des del sector públic. Innovar és donar respostes diferents a les habituals front a les necessitats, les oportunitats, els reptes i les problemàtiques que sorgeixen a curt, mig o llarg termini.

El terme “Innovació” està cada cop més present en diferents àmbits de la vida quotidiana, és un terme transversal de generació d’oportunitats, que pot aplicar-se en coses senzilles o bé a situacions complexes.

Precisament en aquestes prioritats, l’estratègia de creixement de la Unió Europea ” Europa 2020 “, confereix a la recerca i la innovació un paper essencial a l’hora d’afrontar els reptes del present i del futur. La Unió per la Innovació és una de les set iniciatives emblemàtiques emmarcades en aquesta estratègia, i té com a objectiu millorar les condicions i accés a finançament per a la investigació i la innovació, a fi de garantir que les idees innovadores puguin convertir-se en productes i serveis que generin creixement i ocupació. I aquesta investigació o innovació, pot i ha de liderar-se des del sector privat i especialment des del sector públic, com a motor de desenvolupament del territori. I és essencial concebre que tota innovació té un condicionant important, la capacitat econòmica que permeti tirar endavant el projecte.

La tendència inicial al parlar d’innovació és pensar en centres tecnològics o de recerca, universitats o parcs científics, però l’evolució ha permès diversificar molt més i sortir de l’especialització científico-tècnica del terme innovació. Fer que la innovació pugui ser la resposta a l’estratègia i a la gestió, per tal de generar opcions de resposta diferents a situacions canviants.

La innovació, òbviament, no té el mateix sentit si ens referim al Sincrotró Alba, a la fotònica o un desenvolupament turístic o smart rural. No té el mateix concepte però en tots els casos és una oportunitat de créixer i evolucionar, i és evident que tant és pot innovar des d’una gran ciutat com des de l’entorn rural, el fet rellevant és l’estratègia de treball i la voluntat o necessitat de prioritzar. Fer coses diferents, assolir reptes, és estratègic en tots els sectors i en tota la varietat d’actors, des de l’agroalimentari fins a la tecnològic mòbil, des dels camps experimentals fins al Mobile World Congress.

En generar oportunitats no hi ha exclusivitat de sectors o territoris, i simplement cal fer coses diferents, noves o adaptades d’altres territoris, aprendre d’experiències és bàsic per innovar. Innovació en l’entorn públic és una clara política pública transversal que ha de ser estratègica a les institucions, i que ha de ser fruit d’un anàlisi d’experiències i oportunitats per a definir el pla de futur i desenvolupament. perquè, realment, qui innova són les persones i no només les institucions. Precisament en el nostre context europeu, el fer quelcom nou, és un aspecte cada cop més imprescindible i valorat que ha passat de ser una opció a un requisit. En innovació cal que es determinin unes prioritats de tipologies i de sectors, i aquest fet és essencial per a saber on som, en quines condicions estem, i poder fer el primer pas per a identificar els reptes. A Catalunya, RIS3CAT és el nomenclàtor de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent, en definitiva, és la resposta de Catalunya al repte europeu d’estratègia de creixement.

Davant la situació de crisi que hem viscut, o vivim, els darrers anys, les respostes habituals han perdut una part important del seu sentit, i cal dotar de rigor i serietat  la innovació, per tal que sigui factible, passar de l’entorn teòric al pràctic a partir de la implementació de projectes.

La innovació és el repte i l’oportunitat, i ruralitat i urbanitat són tan sols aspectes purament territorials que generen oportunitats, que generen sinèrgies, que es complementen, i que en definitiva i en àmbits compartits o exclusius, poden han de generar estratègies d’innovació que consolidin el creixement equilibrat del país.

 

 

 

Related Posts

Brexit, política i classe mitjana

  Sobta veure la intensitat amb què el Brexit es va viure a Europa, especialment en mitjans de comunicació, i com ho ha viscut la gent a Londres. Poca repercussió percebuda apart de la manifestació, per cert ben diferent era la imatge de la tv i la premsa de la imatge sobre el terreny…la primera […]

Read More

Brexit. Confusió entre l’objectiu i el mitjà.

Fa pocs dies hem vist com un fet que semblava que no passaria mai, s’acaba de produir: un Estat vol abandonar el “somni europeu” voluntàriament. Més que un Estat, més que el poder estatal, la seva ciutadania. Després de la intensa campanya, tant des de Londres com des de Brussel.les, a favor  REMAIN, s’ha constatat […]

Read More

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Al dia!