Internacionalització, ens locals, fons europeus i competitivitat territorial.

Els darrers anys observem com cada cop les empreses i les institucions en general tenen un incentiu creixent per a donar valor a la seva internacionalització. La internacionalització guanya força com a via per captar noves i majors oportunitats i inversions, intercanviar experiències i establir aliances estratègiques amb una diversitat d’actors d’arreu del món, així com per aprofitar els avantatges que genera la globalització i fer front als reptes que també comporta. L’actual context del sector públic, facilita que institucions, i de manera especial l’entorn del coneixement i ens locals, potenciin la seva vessant exterior per a posicionar-se, amb un clar interès per a obtenir finançament per a projectes que generin competitivitat territorial.

L’escassetat de recursos públics, posa de manifest la predisposició d’aquests governs locals a aprofundir en les seves relacions internacionals. És un valor afegit per al desenvolupament del territori, el reforç de les polítiques públiques i, en definitiva, la millora de la qualitat de vida de les persones.

Diferents territoris propers (nord d’Itàlia, Bèlgica, Sud de França, etc) tenen sinèrgies de creixement convergents amb les del nostre territori, i aquest encaix és compartit amb les línies d’actuació impulsades per la Comissió Europea.

Als territoris, cada cop més el teixit empresarial, l’entorn acadèmic i de coneixement, i l’associacionisme esdevenen actors potents que han de col·laborar amb els ens locals per a impulsar el creixement al territori, en base a la responsabilitat compartida, i així també focalitzen l’àmbit internacional com un àmbit competitiu que genera oportunitats i reconeix la feina ben feta.

La vocació internacional dels municipis (turisme, estudiants, exportació i importació empresarial, transferència de coneixement i experiències, obtenir finançament…), no és nova, però s’ha transversalitat com a política pública durant els darrers anys. Altres actors clau, que des de l’àmbit local o regional fan passos per a ser més rellevants, són les empreses, les universitats i els centres de recerca, a la cerca d’oportunitats econòmiques, però també amb l’aposta de posicionament i prestigi, motivats per l’interès d’obrir nous mercats, atraure talent i intercanviar coneixements i bones pràctiques que aportin valor afegit a les estratègies futures i sobretot capacitat de donar resposta a la globalització del nostre entorn. La participació en àmbits internacionals per part d’un nombre creixent de municipis i comarques s’ha intensificat gràcies a l’execució de projecte amb socis de diferents països, l’aprofitament de fons diversos, i els agermanaments entre territoris. En aquest sentit el paper dels ens locals ha tingut paper d’encaix en línies d’ajut, expectant a les línies de convocatòries, deixant en un segon terme el paper de lideratge local de l’estratègia internacional de les ciutats. Precisament és aquest paper internacional europeu el que genera reconeixement i oportunitats al territori, i el període de programació de fons europeus 2014-2020 serà un eix clau en aquesta estratègia. Remarca la necessitat de liderar, generar innovació i coneixement per a consolidar la competitivitat als territoris amb municipis, comarques, empreses, i diferents agents, públics i privats, com a colíders de les estratègies que els propers anys seran claus per al desenvolupament del país. Liderar, crèixer en ocupació, impulsar l’eficiència energètica, incentivar el desenvolupament de patrimoni natural i cultural, etc i a la fi, consolidar-se com a pol de referència europea exportant model de bona gestió, estratègia i capacitat de treball en partenariat. Ser eficients amb l’obtenció de fons i en la seva execució és la gran oportunitat per a posicionar-se internacionalment com a territori i interrelacionar coneixement, desenvolupament, promoció, inversió i sostenibilitat.

 

Related Posts

Brexit, política i classe mitjana

  Sobta veure la intensitat amb què el Brexit es va viure a Europa, especialment en mitjans de comunicació, i com ho ha viscut la gent a Londres. Poca repercussió percebuda apart de la manifestació, per cert ben diferent era la imatge de la tv i la premsa de la imatge sobre el terreny…la primera […]

Read More

Brexit. Confusió entre l’objectiu i el mitjà.

Fa pocs dies hem vist com un fet que semblava que no passaria mai, s’acaba de produir: un Estat vol abandonar el “somni europeu” voluntàriament. Més que un Estat, més que el poder estatal, la seva ciutadania. Després de la intensa campanya, tant des de Londres com des de Brussel.les, a favor  REMAIN, s’ha constatat […]

Read More

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Al dia!