L’estratègia, la peça clau. l’anàlisi del territori. Part 2

Els propers mesos, els propers anys o fins i tot les properes dècades, requeriran de decisions que es prendran avui. Les decisions que s’adopten, tenen conseqüències futures, i per aquest fet, en un moment on la situació econòmica fa molt difícil poder diversificar alternatives i el cost d’oportunitat, almenys en l’entorn públic, és molt més alt que l’any 2005 ó 2006, cal identificar clarament les prioritats.

Determinar quins seran els nostres eixos estratègics, es la base per a prioritzar els recursos que disposem per a tirar endavant les actuacions necessàries per a obtenir els resultats desitjats. L’estratègia a mig i llarg termini és la peça clau per a que el territori impulsi actuacions en la línia acordada i focalitzi les prioritats que permetran desenvolupar projectes i consolidar les inversions. Per a definir el pla, un primer anàlisi és identificar l’entorn on estem situat i els recursos disponibles (humans, econòmics, ambientals, socials, etc.) i especialment és rellevant la necessitat d’implicar actors públics i privats per a crear sinèrgies que permetin definir, a partir de l’anàlisi acurat i l’autocrítica, identificar debilitats i amenaces, però també fortaleses i oportunitats. Un anàlisi detallat de debilitats i amenaces,  però també d’oportunitats, és bany de realisme que ens permetrà posar els pilars per a començar  actuar, i en aquest punt és essencial saber amb quins actors comptarem per a tirar endavant els projectes.

Molts cops el teixit social i econòmic ha constatat com plans estratègics o plans territorials, després de molt esforç, han estat cúmuls de pols a les prestatgeries, i aquest és un dels aspectes més desincentivadors per al treball en comú d’actors empresarials, institucions i entorn social i del coneixement, per tant, a més de determinar la necessitat del pla, cal fer-ne un treball previ d’identificació, i que aquest contingui els consensos necessaris.

Cada cop l’estratègia ha adoptat un rol més important i la situació econòmica del país ha comportat la necessitat de prioritzar els recursos públics. Precisament aquesta necessitat és la que fa que les alternatives en la presa de decisions estiguin molt més treballades i identificades i els plantejaments, per les pròpies necessitats de finançament, siguin a terminis més llargs i involucrin a més actors. Aquests mateixos elements comporten que la dedicació a les fases prèvies de definició i identificació, hagin adoptat un rol més rellevant i necessari en la definició de projectes, ja no estem davant de la importància del què, de què fem, sinó de com i per què.

Identificar els objectius és el pas previ a determinar les actuacions a realitzar, i tant per a marcar els objectius com les actuacions a realitzar, cal realitzar una diagnosi de situació i de posada en valor dels elements endògens, de què tenim al sistema, per tal d’engreixar-lo i fer-lo funcionar. La fase inicial, és la que posarà els fonaments per tal que la nostra estratègia sigui realista i acabi podent-se implementar, i per tant, la dedicació d’esforços ha de ser prioritària en aquesta primera part, quan des dels àmbits directius s’ha determinat la necessitat d’impulsar la creació d’una estratègia de desenvolupament territorial o sectorial determinat.

 

Related Posts

Pel 2018, post 21d. . .sóc optimista!!

Els darrers mesos han estat convulsos, i crec que estarem d’acord que aquesta convulsió no ha estat només a l’òrbita política sinó que en l’economia i en la societat s’ha percebut en primera persona. En posts anteriors ja em referia a l’ interès per la confrontació social per a ús partidista-polític i per l’arribada d’una […]

Read More

Brexit, política i classe mitjana

  Sobta veure la intensitat amb què el Brexit es va viure a Europa, especialment en mitjans de comunicació, i com ho ha viscut la gent a Londres. Poca repercussió percebuda apart de la manifestació, per cert ben diferent era la imatge de la tv i la premsa de la imatge sobre el terreny…la primera […]

Read More

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Al dia!